[Japanese | English]

参考: 色見本

目次
色の指定と名前
VGA 共通 16 色
UNIX 系 125 色
WINDOWS 216 色
カラーネーム 140 色

色の指定と名前

 色指定 は、色の名前または光の3原色の濃淡を各16進2桁 (256階調)で、"#RRGGBB" のように指定する。 ただし、8ビット(256)色しか表示できない場合、 UNIX 系では 00,40,80,BF,FF の5段階125色を Windows/Macintosh などでは 00,33,66,99,CC,FF の6段階 216色を共通色とする。 そのような場合は、それ以外の色を指定しても、 もっとも近い色で表示されることになる。


VGA 共通 16 色

 ほとんどどんな環境でも利用可能な色は、以下に示す VGA 16 色であろう。

色の名前 RGB HSV
16進10進
WHITE #FFFFFF255.255.255 0.0.100
SILVER #C0C0C0192.192.192 0.0.75
GRAY #808080128.128.128 0.0.50
BLACK #0000000.0.0 0.0.0
RED #FF0000255.0.0 0.100.100
MAROON #800000128.0.0 0.100.50
YELLOW #FFFF00255.255.0 60.100.100
OLIVE #808000128.128.0 60.100.50
LIME #00FF000.255.0 120.100.100
GREEN #0080000.128.0 120.100.50
AQUA #00FFFF0.255.255 180.100.100
TEAL #0080800.128.128 180.100.50
BLUE #0000FF0.0.255 240.100.100
NAVY #0000800.0.128 240.100.50
FUCHSIA #FF00FF255.0.255 300.100.100
PURPLE #800080128.0.128 300.100.50

 ただし HSV は、色相(Hue)・彩度(Saturation)・明度(Value)で、色相は 0〜360 度の色環の角度、彩度は 0〜100 %の色の鮮やかさ、明度は 0〜100 %の色の明るさを表わす。


UNIX 系 125 色

 UNIX 系のコンピュータでは、8ビット(256)色表示を利用すると、光の3原色を それぞれ 25 %毎に区切った5段階で表した 125 色を共通色とする。

RRGG BB=FFBB=BFBB=80 BB=40BB=00
FFFF #FFFFFF #FFFFBF #FFFF80 #FFFF40 #FFFF00
FFBF #FFBFFF #FFBFBF #FFBF80 #FFBF40 #FFBF00
FF80 #FF80FF #FF80BF #FF8080 #FF8040 #FF8000
FF40 #FF40FF #FF40BF #FF4080 #FF4040 #FF4000
FF00 #FF00FF #FF00BF #FF0080 #FF0040 #FF0000
BFFF #BFFFFF #BFFFBF #BFFF80 #BFFF40 #BFFF00
BFBF #BFBFFF #BFBFBF #BFBF80 #BFBF40 #BFBF00
BF80 #BF80FF #BF80BF #BF8080 #BF8040 #BF8000
BF40 #BF40FF #BF40BF #BF4080 #BF4040 #BF4000
BF00 #BF00FF #BF00BF #BF0080 #BF0040 #BF0000
80FF #80FFFF #80FFBF #80FF80 #80FF40 #80FF00
80BF #80BFFF #80BFBF #80BF80 #80BF40 #80BF00
8080 #8080FF #8080BF #808080 #808040 #808000
8040 #8040FF #8040BF #804080 #804040 #804000
8000 #8000FF #8000BF #800080 #800040 #800000
40FF #40FFFF #40FFBF #40FF80 #40FF40 #40FF00
40BF #40BFFF #40BFBF #40BF80 #40BF40 #40BF00
4080 #4080FF #4080BF #408080 #408040 #408000
4040 #4040FF #4040BF #404080 #404040 #404000
4000 #4000FF #4000BF #400080 #400040 #400000
00FF #00FFFF #00FFBF #00FF80 #00FF40 #00FF00
00BF #00BFFF #00BFBF #00BF80 #00BF40 #00BF00
0080 #0080FF #0080BF #008080 #008040 #008000
0040 #0040FF #0040BF #004080 #004040 #004000
0000 #0000FF #0000BF #000080 #000040 #000000

WINDOWS 216 色

 Windows/Macintosh などのパソコンでは、8ビット(256)色表示を利用すると、 光の3原色をそれぞれ 20 %毎に区切った6段階で表した 216 色を共通色とする。

RRGG BB=FFBB=CCBB=99 BB=66BB=33BB=00
FFFF #FFFFFF #FFFFCC #FFFF99 #FFFF66 #FFFF33 #FFFF00
FFCC #FFCCFF #FFCCCC #FFCC99 #FFCC66 #FFCC33 #FFCC00
FF99 #FF99FF #FF99CC #FF9999 #FF9966 #FF9933 #FF9900
FF66 #FF66FF #FF66CC #FF6699 #FF6666 #FF6633 #FF6600
FF33 #FF33FF #FF33CC #FF3399 #FF3366 #FF3333 #FF3300
FF00 #FF00FF #FF00CC #FF0099 #FF0066 #FF0033 #FF0000
CCFF #CCFFFF #CCFFCC #CCFF99 #CCFF66 #CCFF33 #CCFF00
CCCC #CCCCFF #CCCCCC #CCCC99 #CCCC66 #CCCC33 #CCCC00
CC99 #CC99FF #CC99CC #CC9999 #CC9966 #CC9933 #CC9900
CC66 #CC66FF #CC66CC #CC6699 #CC6666 #CC6633 #CC6600
CC33 #CC33FF #CC33CC #CC3399 #CC3366 #CC3333 #CC3300
CC00 #CC00FF #CC00CC #CC0099 #CC0066 #CC0033 #CC0000
99FF #99FFFF #99FFCC #99FF99 #99FF66 #99FF33 #99FF00
99CC #99CCFF #99CCCC #99CC99 #99CC66 #99CC33 #99CC00
9999 #9999FF #9999CC #999999 #999966 #999933 #999900
9966 #9966FF #9966CC #996699 #996666 #996633 #996600
9933 #9933FF #9933CC #993399 #993366 #993333 #993300
9900 #9900FF #9900CC #990099 #990066 #990033 #990000
66FF #66FFFF #66FFCC #66FF99 #66FF66 #66FF33 #66FF00
66CC #66CCFF #66CCCC #66CC99 #66CC66 #66CC33 #66CC00
6699 #6699FF #6699CC #669999 #669966 #669933 #669900
6666 #6666FF #6666CC #666699 #666666 #666633 #666600
6633 #6633FF #6633CC #663399 #663366 #663333 #663300
6600 #6600FF #6600CC #660099 #660066 #660033 #660000
33FF #33FFFF #33FFCC #33FF99 #33FF66 #33FF33 #33FF00
33CC #33CCFF #33CCCC #33CC99 #33CC66 #33CC33 #33CC00
3399 #3399FF #3399CC #339999 #339966 #339933 #339900
3366 #3366FF #3366CC #336699 #336666 #336633 #336600
3333 #3333FF #3333CC #333399 #333366 #333333 #333300
3300 #3300FF #3300CC #330099 #330066 #330033 #330000
00FF #00FFFF #00FFCC #00FF99 #00FF66 #00FF33 #00FF00
00CC #00CCFF #00CCCC #00CC99 #00CC66 #00CC33 #00CC00
0099 #0099FF #0099CC #009999 #009966 #009933 #009900
0066 #0066FF #0066CC #006699 #006666 #006633 #006600
0033 #0033FF #0033CC #003399 #003366 #003333 #003300
0000 #0000FF #0000CC #000099 #000066 #000033 #000000

カラーネーム 140 色

 HTML 文書の色指定に使われる一般的な色の名前には、以下の 140 種類がある。 名前で指定した色・RGB 16 進数で指定した色・Windows 216 色の近似色の 対比ができる。 なお表は、色相(昇順)・彩度(昇順)・彩度(降順)の順序で並べてある。

色の名前 RGB HSV WIN216
Match
16進10進
WHITE #FFFFFF255.255.255 0.0.100#FFFFFF
WHITESMOKE #F5F5F5245.245.245 0.0.96#FFFFFF
GAINSBORO #DCDCDC220.220.220 0.0.86#CCCCCC
LIGHTGREY #D3D3D3211.211.211 0.0.82#CCCCCC
SILVER #C0C0C0192.192.192 0.0.75#CCCCCC
DARKGRAY #A9A9A9169.169.169 0.0.66#999999
GRAY #808080128.128.128 0.0.50#999999
DIMGRAY #696969105.105.105 0.0.41#666666
BLACK #0000000.0.0 0.0.0#000000
SNOW #FFFAFA255.250.250 0.1.100#FFFFFF
ROSYBROWN #BC8F8F188.143.143 0.23.73#CC9999
LIGHTCORAL #F08080240.128.128 0.46.94#FF9999
INDIANRED #CD5C5C205.92.92 0.55.80#CC6666
BROWN #A52A2A165.42.42 0.74.64#993333
FIREBRICK #B22222178.34.34 0.80.69#993333
RED #FF0000255.0.0 0.100.100#FF0000
DARKRED #8B0000139.0.0 0.100.54#990000
MAROON #800000128.0.0 0.100.50#990000
MISTYROSE #FFE4E1255.228.225 6.11.100#FFFFFF
SALMON #FA8072250.128.114 6.54.98#FF9966
TOMATO #FF6347255.99.71 9.72.100#FF6633
DARKSALMON #E9967A233.150.122 15.47.91#FF9966
CORAL #FF7F50255.127.80 16.68.100#FF6666
ORANGERED #FF4500255.69.0 16.100.100#FF3300
LIGHTSALMON #FFA07A255.160.122 17.52.100#FF9966
SIENNA #A0522D160.82.45 19.71.62#996633
SEASHELL #FFF5EE255.245.238 24.6.100#FFFFFF
CHOCOLATE #D2691E210.105.30 25.85.82#CC6633
SADDLEBROWN #8B4513139.69.19 25.86.54#993300
SANDYBROWN #F4A460244.164.96 27.60.95#FF9966
PEACHPUFF #FFDAB9255.218.185 28.27.100#FFCCCC
PERU #CD853F205.133.63 29.69.80#CC9933
LINEN #FAF0E6250.240.230 30.8.98#FFFFFF
BISQUE #FFE4C4255.228.196 32.23.100#FFFFCC
DARKORANGE #FF8C00255.140.0 32.100.100#FF9900
BURLYWOOD #DEB887222.184.135 33.39.87#CCCC99
ANTIQUEWHITE #FAEBD7250.235.215 34.14.98#FFFFCC
TAN #D2B48C210.180.140 34.33.82#CCCC99
NAVAJOWHITE #FFDEAD255.222.173 35.32.100#FFCC99
BLANCHEDALMOND #FFEBCD255.235.205 36.19.100#FFFFCC
PAPAYAWHIP #FFEFD5255.239.213 37.16.100#FFFFCC
MOCCASIN #FFE4B5255.228.181 38.29.100#FFCCCC
ORANGE #FFA500255.165.0 38.100.100#FF9900
OLDLACE #FDF5E6253.245.230 39.9.99#FFFFFF
WHEAT #F5DEB3245.222.179 39.26.96#FFCCCC
FLORALWHITE #FFFAF0255.250.240 40.5.100#FFFFFF
GOLDENROD #DAA520218.165.32 42.85.85#CC9933
DARKGOLDENROD #B8860B184.134.11 42.94.72#CC9900
CORNSILK #FFF8DC255.248.220 48.13.100#FFFFCC
GOLD #FFD700255.215.0 50.100.100#FFCC00
LEMONCHIFFON #FFFACD255.250.205 54.19.100#FFFFCC
PALEGOLDENROD #EEE8AA238.232.170 54.28.93#FFFF99
KHAKI #F0E68C240.230.140 54.41.94#FFFF99
DARKKHAKI #BDB76B189.183.107 55.43.74#CCCC66
IVORY #FFFFF0255.255.240 60.5.100#FFFFFF
BEIGE #F5F5DC245.245.220 60.10.96#FFFFCC
LIGHTYELLOW #FFFFE0255.255.224 60.12.100#FFFFFF
LIGHTGOLDENRODYELLOW #FAFAD2250.250.210 60.16.98#FFFFCC
YELLOW #FFFF00255.255.0 60.100.100#FFFF00
OLIVE #808000128.128.0 60.100.50#808000
YELLOWGREEN #9ACD32154.205.50 79.75.80#99CC33
OLIVEDRAB #6B8E23107.142.35 79.75.55#669933
DARKOLIVEGREEN #556B2F85.107.47 82.56.41#666633
GREENYELLOW #ADFF2F173.255.47 83.81.100#99FF33
CHARTREUSE #7FFF00127.255.0 90.100.100#66FF00
LAWNGREEN #7CFC00124.252.0 90.100.98#66FF00
HONEYDEW #F0FFF0240.255.240 120.5.100#FFFFFF
DARKSEAGREEN 8F.BC.8F143.188.143 120.23.73#99CC99
PALEGREEN #98FB98152.251.152 120.39.98#99FF99
LIGHTGREEN #90EE90144.238.144 120.39.93#99FF99
LIMEGREEN #32CD3250.205.50 120.75.80#33CC33
FORESTGREEN #228B2234.139.34 120.75.54#339933
LIME #00FF000.255.0 120.100.100#00FF00
GREEN #0080000.128.0 120.100.50#009900
DARKGREEN #0064000.100.0 120.100.39#006600
MEDIUMSEAGREEN #3CB37160.179.113 146.66.70#33CC66
SEAGREEN #2E8B5746.139.87 146.66.54#339966
SPRINGGREEN #00FF7F0.255.127 149.100.100#00FF66
MINTCREAM #F5FFFA245.255.250 150.3.100#FFFFFF
MEDIUMSPRINGGREEN #00FA9A0.250.154 156.100.98#00FF99
AQUAMARINE #7FFFD4127.255.212 159.50.100#66FFCC
MEDIUMAQUAMARINE #66CDAA102.205.170 159.50.80#66CC99
TURQUOISE #40E0D064.224.208 174.71.87#33CCCC
LIGHTSEAGREEN #20B2AA32.178.170 176.82.69#339999
MEDIUMTURQUOISE #48D1CC72.209.204 177.65.81#33CCCC
AZURE #F0FFFF240.255.255 180.5.100#FFFFFF
LIGHTCYAN #E0FFFF224.255.255 180.12.100#CCFFFF
PALETURQUOISE #AFEEEE175.238.238 180.26.93#99FFFF
DARKSLATEGRAY #2F4F4F47.79.79 180.40.30#336666
AQUA #00FFFF0.255.255 180.100.100#00FFFF
CYAN #00FFFF0.255.255 180.100.100#00FFFF
DARKTURQUOISE #00CED10.206.209 180.100.81#00CCCC
DARKCYAN #008B8B0.139.139 180.100.54#009999
TEAL #0080800.128.128 180.100.50#00CCCC
CADETBLUE #5F9EA095.158.160 181.40.62#669999
POWDERBLUE #B0E0E6176.224.230 186.23.90#99CCFF
LIGHTBLUE #ADD8E6173.216.230 194.24.90#99CCFF
DEEPSKYBLUE #00BFFF0.191.255 195.100.100#00CCFF
SKYBLUE #87CEEB135.206.235 197.42.92#99CCFF
LIGHTSKYBLUE #87CEFA135.206.250 202.46.98#99CCFF
STEELBLUE #4682B470.130.180 207.61.70#3399CC
ALICEBLUE #F0F8FF240.248.255 208.5.100#FFFFFF
DODGERBLUE #1E90FF30.144.255 209.88.100#3399FF
LIGHTSLATEGRAY #778899119.136.153 210.22.60#669999
SLATEGRAY #708090112.128.144 210.22.56#669999
LIGHTSTEELBLUE #B0C4DE176.196.222 213.20.87#99CCFF
CORNFLOWERBLUE #6495ED100.149.237 218.57.92#6699FF
ROYALBLUE #4169E165.105.225 225.71.88#3366CC
GHOSTWHITE #F8F8FF248.248.255 240.2.100#FFFFFF
LAVENDER #E6E6FA230.230.250 240.8.98#FFFFFF
MIDNIGHTBLUE #19197025.25.112 240.77.43#000066
BLUE #0000FF0.0.255 240.100.100#0000FF
MEDIUMBLUE #0000CD0.0.205 240.100.80#0000CC
DARKBLUE #00008B0.0.139 240.100.54#00099
NAVY #0000800.0.128 240.100.50#000099
MEDIUMSLATEBLUE #7B68EE123.104.238 248.56.93#6666FF
SLATEBLUE #6A5ACD106.90.205 248.56.80#6666CC
DARKSLATEBLUE #483D8B72.61.139 248.56.54#333399
MEDIUMPURPLE #9370DB147.112.219 259.48.85#9966CC
BLUEVIOLET #8A2BE2138.43.226 271.80.88#9933CC
INDIGO #4B008275.0.130 274.100.50#3300CC
DARKORCHID #9932CC153.50.204 280.75.80#9933CC
DARKVIOLET #9400D3148.0.211 282.100.82#9900CC
MEDIUMORCHID #BA55D3186.85.211 288.59.82#CC66CC
THISTLE #D8BFD8216.191.216 300.11.84#CCCCCC
PLUM #DDA0DD221.160.221 300.27.86#CC99CC
VIOLET #EE82EE238.130.238 300.45.93#FF99FF
FUCHSIA #FF00FF255.0.255 300.100.100#FF00FF
MAGENTA #FF00FF255.0.255 300.100.100#FF00FF
DARKMAGENTA #8B008B139.0.139 300.100.54#990099
PURPLE #800080128.0.128 300.100.50#990099
ORCHID #DA70D6218.112.214 302.48.85#CC66CC
MEDIUMVIOLETRED #C71585199.21.133 322.89.78#CC0099
DEEPPINK #FF1493255.20.147 327.92.100#FF0099
HOTPINK #FF69B4255.105.180 330.58.100#FF66CC
LAVENDERBLUSH #FFF0F5255.240.245 340.5.100#FFFFFF
PALEVIOLETRED #DB7093219.112.147 340.48.85#CC6699
CRIMSON #DC143C220.20.60 348.90.86#CC0033
PINK #FFC0CB255.192.203 349.24.100#FFCCCC
LIGHTPINK #FFB6C1255.182.193 350.28.100#FFCCCC

[渡谷研究室] [芸科大]

最終更新日: 平成10年12月10日
連 絡 先: Shingo Watadani <wat@las.kusa.ac.jp>